Språk + teknik = Diabas Text

Språk gör skillnad!

Är du verksam inom ett företag eller organisation som producerar texter? Det kan handla om kundbrev, offerter, förfrågningsunderlag, arbetsbeskrivningar, instruktioner och mycket annat. Har du tänkt på vilken betydelse texters utformning och språk har för hur innehållet tas emot?

När textens budskap når fram blir livet enklare för både avsändare och mottagare, oavsett om det handlar om att sälja, informera eller uppmana till handling. Tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd och skapar förutsättningar för effektivitet och goda relationer. Dessutom är språket en viktig del av ett företags ansikte utåt. En välskriven text signallerar att avsändaren är professionell och seriös.

Enkelt uttryckt handlar det om att en text ska förmedla vad du som avsändare vill att läsaren ska veta, tycka och göra.

Om mig

Jag heter Anna Svanberg och är civilingenjör samt auktoriserat Europapatentombud. De senaste 20 åren har jag varit verksam som patentingenjör, framför allt inom telekom.

Sedan september 2018 utbildar jag mig till språkkonsult vid Stockholms universitet, och parallellt med studierna driver jag Diabas Text.

Min mission är att erbjuda en unik kompetens inom text-och språkvård som kombinerar spetskunskaper i svenska med en bred teknisk förståelse.

Låt mig lyfta dina texter till en ny nivå!

Kontakta mig:

e-post: anna.svanberg@diabastext.se

telefon: 076-100 55 35